VERENPAINEEN MITTAAMINEN

Mitä on verenpaine?

Verenpaineella tarkoitetaan valtimoissa vallitsevaa painetta, joka syntyy, kun sydän supistuu ja pumppaa verta valtimoihin. Verenpaine vaihtelee terveellä ihmisellä luonnostaan eri vuorokauden aikoina, vaihteluun vaikuttaa muun muassa fyysinen rasitus, stressi, mielenterveys sekä jotkin lääkeaineet.

Verenpainearvot

Verenpaineen normaaliarvo on alle 130/85mmHg ja koholla oleva 140/90mmHg tai enemmän. Verenpaineen arvossa ilmoitetaan yläpaine (eli systolinen paine) sekä alapaine (eli diastolinen paine). Yläpaine tarkoittaa valtimon sisäistä painetta sydämen supistuksen aikana ja sitä kuvataan mittaustuloksissa suuremmalla luvulla. Alapaine tarkoittaa valtimon sisäistä painetta sydämen toimintakierron lepovaiheessa ja se ilmoitetaan mittaustuloksissa pienemmällä luvulla.

Verenpaineeseen kohottavasti vaikuttavat esimerkiksi lihavuus, tupakointi, runsas alkoholin käyttö, stressi, runsas suolan käyttö, runsas tulehduskipulääkkeiden käyttö sekä vähäinen liikunnan määrä. Yleisimmin kohonnut verenpaine johtuu siis elintavoista ja siihen pystyykin itse merkittävästi vaikuttamaan. Kohonnut verenpaine rasittaa valtimoita ja sydäntä sekä altistaa valtimotaudille eli ateroskleroosille sekä sydän- ja aivohalvaukselle. Myös munuaisten toiminta voi häiriintyä. Korkeaa verenpainetta hoidetaan elintapamuutoksilla sekä lääkityksellä. Liian matala verenpaine taas on selkeästi harvinaisempi kuin liian korkea. Liian matala verenpaine aiheuttaa useimmiten huimausta, pahoinvointia, voimattomuutta, väsymystä tai pyörtyilyä. Matalaan verenpaineeseen ei kuitenkaan ole tehokkaita lääkkeitä.

Verenpainearvojen seuraaminen

Koska kohonnut verenpaine ei yleensä näy eikä tunnu, ainoa luotettava tapa sen seuraamiseen on verenpaineen mittaaminen. Eri mittaustavat ja – ympäristöt vaikuttavat mittaustulokseen, joten ne on otettava huomioon. Lääkärin vastaanotolla tehty mittaus antaa yleensä suuremmat lukemat kuin kotona tehty mittaus. Kaikkein parasta olisi jos olosuhteet pystyttäisiin vakioimaan mahdollisimman hyvin.

Kotona suoritettavaan verenpaineen mittaukseen suositellaan laadukasta olkavarsimittaria. Luotettavan tuloksen saamiseksi on tärkeää valita myös oikeankokoinen mansetti. Jos mansetti on liian pieni, mittari antaa todellista painetta korkeamman lukeman. Jos mansetti puolestaan on liian suuri, painelukema on todellista matalampi. Kun olkavarren ympärysmitta on 26–32 cm, valitaan mansetiksi pieni mansetti (leveys 12cm), keskisuuri mansetti (leveys 15 cm) valitaan, kun olkavarren ympärysmitta on 33–41 cm ja suuri mansetti (leveys 18 cm), kun olkavarren ympärysmitta ylittää 41 cm.

Verenpaineen mittaaminen

Mittausympäristön tulisi olla rauhallinen. Noin puoli tuntia ennen mittausta on hyvä rauhoittua ja välttää liikuntaa tai kuormittavaa työtä, tupakointia sekä alkoholin tai kofeiinipitoisten juomien nauttimista. Kun verenpainetta seurataan tiiviisti, mittaukset tehdään sekä aamulla että illalla yleensä 3-4 päivän ajan. Päivittäiseen seurantaan riittää mittaus kerran päivässä. Verenpaine mitataan yleensä istuessa ja mittaus voidaan tehdä kummasta kädestä tahansa. Mitattavan käden olisi hyvä levätä esimerkiksi pöydällä niin, että mansetti on sydämen korkeudella. Kun mansetti on asetettu olkavarteen, levätään vielä viiden minuutin ajan ennen kuin mittaus aloitetaan. Mansetin kireys on sopiva silloin, kun yksi sormi mahtuu mansetin ja olkavarren väliin. Mittauksen aikana ei kannata puhua tai seurata mittarin ilmoittamia lukemia, jotta tulos ei vääristy. Mittaus tulisi suorittaa kaksi kertaa peräkkäin niin, että mittausten välillä on noin 1-2 minuutin tauko. Näistä kahdesta mittauksesta lasketaan keskiarvo, joka on lopullinen tulos. Tuloksista on hyvä pitää kirjaa, jotta verenpainetta saadaan seurattua pidemmältäkin ajalta.


Lähteet:

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00034

http://www.sydan.fi/terveys-ja-hyvinvointi/verenpaine

http://www.omaomron.fi/omron-healthcare/artikkelit?artikkeli=Mittaa+verenpaineesi+itse&id=18260655