LÄÄKEJÄTTEIDEN PALAUTUS

Lääkejätteen palauttaminen apteekkiin

Lääkekaapin sisältö on hyvä käydä läpi vähintään kerran vuodessa, jolloin sieltä poistetaan vanhaksi menneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet. Vanhentuneiden lääkkeiden teho on usein heikentynyt eikä niiden käyttö ole enää turvallista. Jätelain perusteella lääkkeet ovat ongelmajätettä, minkä takia ne tulee palauttaa apteekkiin, jossa ne hävitetään asianmukaisesti. Väärin hävitettynä lääkkeet ovat ympäristölle haitallisia. Esimerkiksi kaatopaikalta maahan imeytyessään ne päätyvät vesistöihin ja luonnon kiertokulkuun.

Kaikki lääkejäte käsitellään Riihimäellä Ekokemin ongelmajätelaitoksella. Lääkejäte on pakattu tarkoituksenmukaisiin astioihin, joissa se poltetaan erittäin kovassa lämpötilassa. Lääkejätteellä täytetty metallitynnyri palaa kokonaan noin viidessä minuutissa. Poltosta aiheutuvat savukaasut puhdistetaan mahdollisimman hyvin ja laitoksen piipuista tuleva savu on myrkytöntä. Poltosta syntyvästä energiasta puolestaan tuotetaan kaukolämpöä Riihimäelle ja Hyvinkäälle. Lopputuotteena syntyvää kuonaa voidaan käyttää esimerkiksi maanrakennusmateriaalina. Jodi ja elohopea saavat omanlaisensa käsittelyt. Jodin palaessa muodostuu punaista savua, joka saattaa aiheuttaa huolta jätelaitoksen lähellä asuville ihmisille. Sen takia jodi poltetaan erikseen pienissä erissä, jolloin savun värjäytyminen ei ole niin voimakasta. Elohopea puolestaan on raskasmetalli ja erittäin vakava ympäristömyrkky.

Lääkkeet tulee lajitella ennen kuin ne palautetaan apteekkiin mieluiten läpinäkyvässä muovipussissa:

-  Pahvipakkaukset voi poistaa ja hävittää kartonkikeräyksen mukana. Muista irrottaa ohjetarrat tietosuojan takia.

-  Tabletit ja kapselit voi palauttaa läpipainopakkauksissaan, purkeissa tai pussissa.

-  Nestemäiset ja voidemaiset lääkejätteet palautetaan omissa pakkauksissaan.

Nämä tulee laittaa erilleen muusta lääkejätteestä:

- Jodipitoiset lääkkeet (Jodix, Betadine, Jodopax, Iodosorb)

- Elohopea (vanhat elohopeakuumemittarit, uudemmissa ei ole elohopeaa ja ne voidaan hävittää talousjätteen mukana)

- Neulat ja ruiskut läpäisemättömään kannelliseen astiaan, esimerkiksi muovipulloon/ -rasiaan

Näitä ei tarvitse palauttaa apteekkiin:

 - Vitamiinit ja ravintolisät

- Luontaistuotteet

- Kodin kemikaalit / muut ongelmajätteet

- Digitaaliset kuumemittarit (kuuluvat sähkö- ja elektroniikkaromun keräykseen)

- Kosmetiikkatuotteet

- Paristot

- Tyhjät pahvi- ja muovipakkaukset voi laittaa energiajätteisiin ja tyhjät lasipullot lasinkeräykseen

Lähteet:

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2011/04/05/vanhat-laakkeet-poltetaan